Om SID

Samarbeid for inkluderende dialog (SID) handler om å redusere sosial eksludering av unge mennesker, følelsen av utenforskap og arbeid med å forhindre rekruttering til uønskede miljøer ved å skape dialog og bygge broer som fremmer stemmen til unge.

Vi snakker med unge, ikke bare om de. Og denne plattformen fremmer stemmen til de unge. Medmenneskene vet best selv hva de faktiske utfordringene de møter på i hverdagen er. De har også løsninger, om samfunnet tar seg tid til å lytte.

 

Materialet i denne digitale påvirkningsplattformen er utviklet og laget av de unge selv.